Protipožární ochrana staveb

Poskytujeme služby v zajištění požární bezpečnosti staveb. Od prvotní realizace, po kontroly, servis a revize.

Šest červených hasících přístrojů v různých velikostech

montáž

servis a revize

co nabízíme?

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti požární bezpečnosti staveb. Požární bezpečnost staveb je klíčovým prvkem ve stavebnictví a má zásadní význam pro ochranu životů, majetku a životního prostředí. 

 • Požární klapky a stěnové uzávěry
 • Hasicí přístroje včetně revize
 • Hydrantové systémy vnitřní a vnější
 • Požární uzávěry a panik
 • Nouzové osvětlení
 • Požární suchovody
 • Požární ucpávky
 • Požární dvířka
 • Požární izolace VZT
 • Požární obklad
 • Požární nástřik (omítkovina)
Detail černobílého hasícího přístroje v kruhu se světle modrým lemem

Proč je požární bezpečnost staveb důležitá?

Ochrana životů

Primárním cílem požární bezpečnosti je ochrana životů lidí, kteří se v budovách nacházejí. Správné požární opatření napomáhá  efektivní evakuaci lidí z budovy a omezení šíření ohně.

Ochrana majetku

Požáry mohou způsobit obrovské materiální škody na budovách a vybavení. Efektivní požární bezpečnostní systémy a opatření mohou významně snížit riziko poškození majetku a ztrát.

legislativní požadavky

Nerespektování legislativy a právních předpisů může vést k právním sankcím, pokutám a v některých případech i k trestní odpovědnosti. Dodržování těchto předpisů je nezbytné pro legální provozování budov.

Minimalizace vlivu na životní prostředí

Velké požáry mohou mít devastující dopad na životní prostředí, včetně znečištění ovzduší z emisí kouře a nebezpečných chemikálií. Efektivní požární bezpečnost pomáhá minimalizovat tyto environmentální dopady.

máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás a najdeme pro vás ideální řešení požární bezpečnosti pro vaši nemovitost.